يا اولاد أبو شوشو

يا ولاد ابو شوشـو    يو يو

عايشة المخطـوبـة    يو يو

يـا مين خـاطــبهــا    يو يو

شــنــشل دهـبــهــا    يو يو

دهبــــهــا الغــالي     يو يو

حــقّــو مـــصـاري    يو يو

مــصــاري الــعيـد    يو يو

يــكـــتــر ويـــزيــد    يو يو